PieniądzeJak wyliczyć nagrody

 

Opis działania algorytmu "nagrody jubileuszowe"
Algorytm "Nagrody jubileuszowe" opracowany został w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 97. Pozwala wyliczyć rezerwy na nagrody jubileuszowe metodą aktuarialną dla dowolnej liczby pracowników oraz na dowolny dzień bilansowy. System umożliwia bardzo szybkie uzyskanie wyników oraz wielokrotne przeliczanie danych z uwzględnieniem zmienionych parametrów na dowolną datę bilansową. Aby wyliczyć rezerwy na nagrody jubileuszowe należy poczynić pewne założenia . Założenia w algorytmie podzielone zostały na dwie grupy :

Założenia aktuarialne
wprowadza się tylko w komórkach zaznaczonych kolorem żółtym w nagłówku zestawienia. Np. Procent podstawy nagrody jubileuszowej 75% (kolumnę 7 można dodatkowo edytować w przypadku innych przedziałów procentowych ) Wiek przejścia na emeryturę - mężczyźni 65 lata , kobiety 60 lat Wskaźnik rotacji 8% Długookresowa stopa wzrostu wynagrodzeń 1,04545 Wskaźnik dyskonta 6,5%

Założenia presonalne
wynikają z przebiegu pracy zawodowej każdego pracownika indywidualnie. Dane wprowadza się tylko w komórki zaznaczone kolorem zielonym Np. Płeć - Mężczyzna 1 , Kobieta 2 Wiek - 62 lata Kolejne nagr. Jubil - wprowadzenie do komórki w kol 5 wartości spowoduje stopniowanie co 5 lat Staż pracy - 35 lat Podst.odpr. - 2000,00 zł Procent podst nagr. - zgodnie z zapisami ZUZP

Po wprowadzeniu tych danych algorytm wylicza rezerwy w podziale na krótko i długoterminowe oraz wylicza koszty bieżącego zatrudnienia jak również odsetki (kolumny 16, 17, 18, 19)

Tak wyliczone rezerwy na nagrody jubileuszowe dla jednego pracownika należy powielić dla n pracowników zatrudnionych w zakładzie a następnie posumować.