PieniądzeJak wyliczyć odprawy

 

Opis działania algorytmu "Odprawy emerytalne"

Algorytm "Odprawy emerytalne" opracowany został w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 97. Pozwala wyliczyć rezerwy na odprawy emerytalne metodą aktuarialną dla dowolnej liczby pracowników ( grupy ) oraz na dowolny dzień bilansowy . System umożliwia bardzo szybkie uzyskanie wyników oraz wielokrotne przeliczanie danych z uwzględnieniem zmienionych parametrów na dowolną datę bilansową. Aby wyliczyć rezerwy na odprawy emerytalne należy poczynić pewne założenia . Założenia w algorytmie podzielone zostały na dwie grupy :

Założenia aktuarialne
wprowadza się tylko w komórkach zaznaczonych kolorem żółtym w nagłówku zestawienia. Np. Wiek przejścia na emeryturę - mężczyźni 62 lata , kobiety 57 lat Wskaźnik rotacji 8% Długookresowa stopa wzrostu wynagrodzeń 1,04545 Wskaźnik dyskonta 6,5%

Założenia presonalne
wynikają z przebiegu pracy zawodowej każdego pracownika indywidualnie. Dane wprowadza się tylko w komórki zaznaczone kolorem zielonym Np. Płeć - Mężczyzna 1 , Kobieta 2 Wiek - 62 lata Staż pracy - 35 lat Podst.odpr. - 2000,00 zł Procent odpr. - zgodnie z zapisami ZUZP ( 200% , 300% itp. )

Po wprowadzeniu tych danych algorytm wylicza rezerwy w podziale na krótko i długoterminowe oraz wylicza koszty bieżącego zatrudnienia jak również odsetki ( kolumny 14 ,15,16,17 )