Kalkulator oraz dokumentyUsługi Księgowe

Zakres usług księgowych i dla kogo głównie są oferowane

Świadczymy usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych,
 • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenia ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • obliczania wynagrodzeń,
 • sporządzania deklaracji ZUS,
 • elektronicznego przekazywania deklaracji do ZUS,
 • sporządzania zeznań rocznych,
 • kalkulacji rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
 • rozliczenia rocznego PIT osób fizycznych.

Do współpracy z naszym biurem rachunkowym zapraszamy:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • lekarzy prowadzących działalność w zakresie praktyk prawnych,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • spółki prawa handlowego,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

 Ponadto w zakresie księgowości oferujemy:

 • kalkulację rezerw na odprawy emerytalne i rentowe,
 • kalkulację rezerw na nagrody jubileuszowe,
 • kalkulację rezerw na inne świadczenia pracownicze.

 

 

Kalkulację rezerw ustalamy indywidualnie ze względu na duże zróżnicowanie i potrzeby klientów. Do wyliczania rezerw zobowiązana jest każda firma prowadząca pełną księgowość i zatrudniająca pracowników.